• Medlemsansökan

  Medlemsansökningarna behandlas på styrelsens möten.

  Åt godkända medlemmar skickas betalningsanvisningar.


  " * " - markerade fält är obligatoriska!  *Välj önskad medlemskap:

  Medlem
  Familjemedlem
  Icke röstberättigad medlem
  Icke röstberättigad familjemedlem


  Varför ansöker du medlemskap till SPL Merenkurkku r.y?


  Din hundskolningbakgrund, dina uppnådda mål, dina kommande mål?


  Vad har du för förväntningar av SPL Merenkurkku r.y?


  Är du medlem i någon/några andra hundföreningar?  *Namn:


  SPL Medlemsnummer:


  *Adress:


  *Tel:


  *E-post:

  *Jag försäkrar att alla uppgifter som lämnas är korrekta  Rekisteriseloste • Medlems Information

  Medlem 30€
  - Du är SPL:s medlem, och inte medlem i nån annan delsektion.
  - Föreningens rösträtt, rätt att företräda föreningen.

  Familjemedlem 15€
  - Du kan bli medlem som familjemedlem, om du är SPL:s medlem och i samma hushåll finns en medlem i föreningen.
  - Föreningens rösträtt, rätt att företräda föreningen.

  Icke röstberättigad medlem 50€
  - Du är medlem i nån annan SPL:s delsektion
  - Icke röstberättigad medlem, icke rätt att företräda föreningen.

  Icke röstberättigad familjemedlem 25€
  -Du kan bli medlem som Icke röstberättigad familjemedlem, om i samma hushåll finns en Icke röstberättigad medlem i föreningen.
  - Icke röstberättigad medlem, icke rätt att företräda föreningen.

 • laddbar Version

  medlemsansökan.pdf

  Medlemsansökan skickas till adressen: